Kallio, Kirsi Pauliina, and James Riding. 2023. “Where Is Climate Asylum?”. Fennia - International Journal of Geography 201 (1):1–8. https://doi.org/10.11143/fennia.131020.