Kallio, K. P., & Riding, J. (2023). Where is climate asylum?. Fennia - International Journal of Geography, 201(1), 1–8. https://doi.org/10.11143/fennia.131020